Hoewel door de schaarste van de grond waardestijging zeker lijkt, willen wij u toch nadrukkelijk wijzen op de risico’s van deze investering.

Risico’s

Het belangrijkste risico dat investeerders in grond lopen is dat geen bestemmingswijziging plaatsvindt of dat een bestemmingswijziging niet het voorziene waardeverhogend effect blijkt te hebben. Hierdoor bestaat de kans dat de belegging in waarde vermindert of geen waardevermeerdering laat zien. Het risico als belegger zal in beginsel niet groter zijn dan het bedrag dat gemoeid is met de aankoop van de grond. Daarnaast bestaat het risico dat de waarde van de grond, als landbouwgrond of als bouwgrond daalt of onvoldoende stijgt als gevolg van bijvoorbeeld een tegenvallende economische groei, een afname van de vraag naar en het aanbod van woon- en bedrijfsruimte, stijgende hypotheekrente, de financierbaarheid van woningen en bedrijfsruimten of veranderingen in (fiscale) regelgeving met betrekking tot de eigen woning of bedrijfsruimte.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?