Bent u ook overtuigd van de meerwaarde van grond en staat u open voor investeringen in één of meerdere van onze percelen, dan worden de onderstaande vier stappen doorlopen.
1

Compliance + inplannen bezoek

De accountmanager noteert, na de digitale presentatie aan de telefoon, de met u besproken investering tezamen met uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Vervolgens worden uw gegevens aangeboden aan het Nederlands Agrarisch Verbond b.v. die voor ons als externe dienstverlener de compliance en notariële begeleiding verzorgd. Direct na het gesprek met onze accountmanager zal er door het Nederlands Agrarisch Verbond b.v. contact met u worden opgenomen om uw gegevens en de gemaakte afspraken te verifiëren. Ook worden er een aantal vragen gesteld om na te gaan of het vervolgtraject duidelijk is en u zich bewust bent van de bijbehorende risico’s, waarna er een afspraak met u wordt ingepland voor een bezoek van één van onze buitendienstmedewerkers. Deze afspraak krijgt u per e-mail bevestigd waarbij altijd een blanco koopovereenkomst wordt bijgevoegd ter voorbereiding op de afspraak.

2

Ondertekenen van de koopovereenkomst

Tijdens de afspraak wordt de gekozen propositie nogmaals met u doorgenomen en is er alle gelegenheid tot het beantwoorden van al uw vragen. Ook wordt de koopovereenkomst uitgebreid met u doorgenomen. Zijn al uw vragen beantwoord en staat u er volledig achter over te gaan tot de investering, dan tekenen u en de buitendienstmedewerker beiden de koopovereenkomst in drievoud waarbij er één kopie voor uw eigen administratie wordt achtergelaten en de andere voor verwerking worden aangeboden aan het Nederlands Agrarisch Verbond b.v.

3

Notaris maakt dossier aan

Het Nederlands Agrarisch Verbond stuurt de getekende overeenkomst aan de behandelend notaris die vervolgens zal starten met het opmaken van het dossier. Als eerste ontvangt u van de notaris de bevestiging dat uw overeenkomst in goede orde is ontvangen. Daaropvolgend zal de notaris de voorlopige akte en de nota van afrekening opmaken en per e-mail aan u toesturen tezamen met een afspraakverzoek om aanwezig te zijn bij het passeren van uw grond. Mocht het voor u praktischer zijn om op afstand te passeren, kunt u contact opnemen met de notaris voor het verzorgen van een volmacht.

4

Goedkeuren van de conceptakte + overdracht

Pas als de behandelend notaris alle stukken van u retour heeft ontvangen inclusief uw akkoord en u de gelden op de derdenrekening van de notaris heeft overgemaakt, zal de notaris overgaan tot overdracht van het perceel grond naar uw naam.

Gefeliciteerd met uw aankoop, u bent nu eigenaar van uw eigen stukje grond