Grond is een schaars en tastbaar bezit

Waarom Grond!

Waarom moet ik juist nu investeren in grond?
Projectontwikkelaars en grote woningcorporaties hebben inmiddels miljarden klaarliggen om te gaan investeren. Hier moet echter wel grond voor worden aangekocht.  Door RDW Vastgoed B.V. kunt u eigenaar worden van deze grond, zodat u kunt genieten van de waardestijging op het moment dat de grond ontwikkeld gaat worden.

Waarom neemt de vraag naar grond toe?
Er is in Nederland steeds minder behoefte aan landbouwgrond en er is meer grond nodig voor bedrijfshuisvesting vanwege de structurele verandering in economische activiteiten. Doordat de woningmarkt is vrijgegeven zijn projectontwikkelaars tevens actief bezig met het veilig stellen van hun investeringen in mogelijke uitbreidingslocaties .

Er zijn vele voordelen aan het investeren in grond naast de autonome en mogelijk additionele waardestijgingen. Het is voor u niet noodzakelijk om de marktontwikkelingen op de voet te volgen als u ervoor kiest om te investeren in grond. Als u grond in uw bezit heeft, zullen geïnteresseerde kopers zoals vastgoedontwikkelaars, speculanten of gemeenten, u als eigenaar van het perceel rechtstreeks benaderen zodra er sprake is van een bestemmingswijziging. Door dit gegeven bestaat er dus geen risico op een “gemiste kans door onoplettendheid”

Investeren in grond iets voor mij?

Er zijn vele voordelen aan het investeren in grond naast de autonome en mogelijk additionele waardestijgingen. Het is voor u niet noodzakelijk om de marktontwikkelingen op de voet te volgen als u ervoor kiest om te investeren in grond. Als u grond in uw bezit, heeft zullen geïnteresseerde kopers zoals vastgoedontwikkelaars, speculanten of gemeenten, u als eigenaar van het perceel rechtstreeks benaderen zodra er sprake is van een bestemmingswijziging. Door dit gegeven bestaat er dus geen risico op een “gemiste kans door onoplettendheid”

Zelf investeren in grond; Hoe werkt het?

Op basis van strenge criteria selecteren wij betaalbare landbouwgronden met aantoonbare potentie waarin u kunt investeren. Wij doen de initiële investering waarna de grond wordt verkaveld, zodat u, als deelnemer, niet de complete grond aan hoeft te kopen, maar kunt investeren in een perceel dat past binnen uw persoonlijke mogelijkheden. U kunt hierdoor al investeren vanaf €10.000,-.

De belangrijkste voordelen van investeren in grond op een rijtje:

  • Het grondaanbod is beperkt, maar de vraag blijft groeien.
  • Grond is een betaalbare investering.
  • Grond is een tastbaar bezit.
  • Grond wordt belast met 1,2% over de gemiddelde waarde op 1 januari van het betreffende jaar.
  • Grond is en blijft vrij verhandelbaar.
  • Grondprijzen zijn nauwelijks aan conjunctuur onderhevig.
  • Bij grond wordt er geen belasting geheven op winst.

Overtuig uzelf!

Geluiden dat woningbouwprojecten nagenoeg stilliggen en dat gemeenten gebukt gaan onder hun eigen grondvoorraad hoor je overal. Nu zult u denken, is het verstandig om in een dergelijk klimaat in grond te gaan investeren? Wij van RDW Vastgoed B.V. denken van wel!

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt de populatie in Nederland tot 2040 toe terwijl de huishoudens kleiner worden.  Logisch gevolg: er zijn meer woningen nodig. Deze worden nu nog niet gebouwd. Een forse inhaalslag is daarom onvermijdelijk. Decennia lang zijn woninggebieden aan het groeien en zullen ook in de toekomst moeten blijven groeien.

 

De verwachting die wij hebben, is dat veel landbouwgrond in Nederland van bestemming moet wijzigen om het bouwen van woningen mogelijk te maken. Een dergelijke bestemmingswijziging leidt tot een enorme waardestijging van de grond. Landbouwgrond in Nederland is nog steeds betaalbaar ondanks het feit dat de prijzen de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Investeringen kunnen dus zeer interessant zijn als deze strategisch zijn gekozen.

 

RDW Vastgoed B.V. biedt betaalbare, speciaal door ons geselecteerde percelen aan. Deze percelen kunnen door hun strategische ligging (infrastructuur, historie etc.) in aanmerking komen voor toekomstige ontwikkelingen. De geselecteerde percelen worden verkaveld in kleinere percelen en verkocht aan particulieren en andere investeerders.

 

Door verkaveling op maat kunt u zelf de grootte van uw investering bepalen. U kunt er op deze manier voor kiezen om in meerdere projecten een klein perceel te kopen. Op deze manier kunt u uw kansen op concrete ontwikkelingen spreiden. Het perceel wordt op uw eigen naam geregistreerd per notariële akte en is dus in uw eigendom. Alles bij elkaar maakt dit investeren in grond voor iedereen bereikbaar en interessant voor zowel grote als kleine investeerders.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?