Investeren in grond? In de huidige economische situatie? Is dit verstandig?
Wij zijn absoluut overtuigd van wel en juist nu!

In elf jaar tijd moeten er een miljoen extra woningen komen, stelde minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in mei dit jaar. Of dat gaat lukken is de vraag, want de grond raakt op, de overheid laat de bouw grotendeels aan gemeenten over en onze woonbehoefte is veranderd.

Lees meer

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) heeft woensdag samen met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties de Nationale Woonagenda ondertekend. De afspraken moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd.

Lees meer

Hoewel ontwikkelaar BPD een mooi jaar achter de rug heeft met een record aantal verkochte woningen (11.500) en een forse stijging van de winst, maakt het zich ernstig zorgen over het tekort aan nieuwe woningbouwlocaties in ons land.

5 maart 2018

Het totaal aantal verkochte woningen sinds de oprichting van BPD in 1946 – toen nog Bouwkas Drenthe geheten, in de jaren vijftig omgedoopt tot Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (tot 2005) – op ruim 340.000 en wonen er inmiddels meer dan 1 miljoen mensen in een huis dat door BPD of door zijn rechtsvoorgangers ontwikkeld is. De totale omzet over 2017 bedroeg € 1,7 miljard en de winst steeg tot € 151 miljoen (2016: € 106 miljoen).

Reactie CEO Walter de Boer, CEO van BPD: “Ik ben blij met deze mooie resultaten die we met ruim 900 collega’s in drie landen hebben weten te bereiken. Onze groeistrategie zetten we ook dit jaar onverminderd voort. We hebben het tij mee: een aanhoudend lage rente, groeiend consumentenvertrouwen en een aantrekkende woningmarkt. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder grotere druk dan ooit. Sterker nog; er worden nauwelijks goedkope woningen aan de Nederlandse voorraad toegevoegd.”

De Boer: “In onze kernlanden Nederland en Duitsland en Frankrijk, hebben we te maken met een forse woningvraag die beantwoord moet worden. In Duitsland, door het gebrek aan goedgeschoolde vakmensen, de afwezige bouwcapaciteit én de forse woningvraag, is er sprake van een zorgelijke situatie. In Nederland blijft er natuurlijk altijd een sterke druk op alle grote en middelgrote gemeenten in de Randstad, maar de transformatie- en verdichtingsmogelijkheden daar zijn helaas onvoldoende om de zeer omvangrijke vraag naar woningen te kunnen vervullen.

We spreken anno 2018 over een opgave van één miljoen woningen te realiseren in de komende 15 jaar. Dit moet gebeuren in veel complexere omstandigheden (met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit, energietransitie) dan tijdens de jaren van Vinex en geeft dus aan hoe uitdagend deze opgave is voor iedereen. Onze visie blijft onverminderd dat er zowel binnen als buiten de stad moet worden gebouwd, met een sterke aandacht voor inclusiviteit.

Wonen moet vooral betaalbaar blijven voor mensen én er moet met zorg worden gekeken naar de plekken waar deze woningen gebouwd worden. Het blijft van essentieel belang om hierover met elkaar zorgvuldig in gesprek te gaan op landelijk, regionaal en lokaal niveau en om adequaat en versneld de bouwproductie te verhogen.”

Lees ook ons recente artikel over de verhuizing van BPD naar het Burgerweeshuis in Amsterdam. Grote foto betreft impressie van het interieur (foto afkomstig van Lensvelt.nl).

Rogier Hentenaar

VASTGOED JOURNAAL

Minister Ollongren roept wethouders op meer woningbouw aan de randen van steden, in het groen toe te staan. “Met de huidige plannen, die voornamelijk over projecten binnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet”, zegt de minister in de Telegraaf.

 

Lees meer

AMSTERDAM – Ondanks een flinke groei aan nieuwbouwwoningen, blijven de huizenprijzen de komende jaren alleen maar verder stijgen.

Met 62.000 opgeleverde nieuwe huizen, werd vorig jaar het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2009 uit de grond gestampt. Het behaalde aantal uit 2017 is bijna 14% meer dan uit 2016, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal groeide de woningvoorraad vorig jaar met 55.000 woningen tot 7,7 miljoen.

Lees meer