IVBN: Verhoging overdrachtsbelasting beleggers heeft ernstige gevolgen voor de woningmarkt

IVBN: Verhoging overdrachtsbelasting beleggers heeft ernstige gevolgen voor de woningmarkt

De voorgestelde verhoging van het tarief voor de overdrachtsbelasting van 2 procent naar 8 procent leidt tot ernstige negatieve effecten voor de woningmarkt en de nieuwbouw van huurwoningen voor professionele beleggers. ‘Er dreigt meer dan 1 miljard euro aan belegd vermogen van pensioenfondsen te verdampen,’ aldus IVBN.

De voorgestelde verhoging van het tarief voor de overdrachtsbelasting van 2 procent naar 8 procent leidt tot ernstige negatieve effecten voor de woningmarkt en de nieuwbouw van huurwoningen voor professionele beleggers. ‘Er dreigt meer dan 1 miljard euro aan belegd vermogen van pensioenfondsen te verdampen,’ aldus IVBN.

Ondoordachte maatregelen

‘Onze gezamenlijke woningbouwopgave mag niet geraakt worden door ondoordachte kortetermijnmaatregelen, maar kan alleen worden aangepakt door een langetermijnfocus op stimulering (bijbouwen!). Verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers brengt ons alleen maar verder van huis,’ aldus IVBN.

De belangrijkste punten van IVBN:

1. Nieuwbouw wordt nóg moeilijker omdat projecten niet meer ‘rond te rekenen’ zijn

Het realiseren van nieuwe middenhuurwoningen onder de 1.000 euro huur per maand is al een hele grote opgave, gezien de hoge bouwkosten, strikte lokale regulering en onvoldoende passende grondprijzen. Er wordt nu al minimale looptijdrendementen behaald. Iedere extra financiële belasting als gevolg van (stapeling van) wet- en regelgeving is er dan ook één teveel.

 2. Afname waarde woningbeleggingen heeft sterk afremmende werking op de nieuwbouw van huurwoningen

Wanneer een belegger nieuwbouw huurwoningen aankoopt, wordt er weliswaar geen overdrachtsbelasting bij aankoop betaald, maar: bij de berekening van de waarde in exploitatie wordt wél direct uitgegaan van het hogere overdrachtstarief van 8 procent in plaats van 2 procent. Dit betekent dat door de maatregel de waarde in de boeken direct navenant afneemt Taxateurs en taxatiemodellen moeten de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties en professionele lange termijn beleggers verplicht meenemen. De maatregel heeft dus ook vanuit dit perspectief- onbedoeld- een sterk remmende werking op de nieuwbouw van huurwoningen.

3. Verder verlies van vertrouwen in de politiek terwijl bestendig overheidsbeleid zo noodzakelijk is

Tussentijdse wijzigingen in regelgeving en korte termijn reguleringsmaatregelen brengt grote onzekerheid mee voor professionele en maatschappelijk betrokken samenwerkingspartners die bij willen dragen aan een toegankelijke woningmarkt voor iederéén. De opeenstapeling van maatregelen vermindert de investeringsbereidheid van institutionele beleggers die op zorgvuldige wijze werken met én voor pensioen- en levensverzekeringsgeld. Paradoxaal omdat de politiek ook de noodzaak erkent dat woningmarkt alleen via investeringen is te stimuleren.

Zware ‘one-size-fits-all’-maatregel

De verhoging van de overdrachtsbelasting is een zware ‘one-size-fits-all’-maatregel die institutionele en andere professionele investeerders raakt, die juist voor nieuwbouw zorgen.

Aanleiding tot het politieke voorstel de overdrachtsbelasting te verhogen was de problematiek rond ‘buy-to-let-‘beleggers’. Nu dreigt de rekening gelegd te worden bij professionele lange termijn én maatschappelijk betrokken samenwerkingspartners: juist zíj zijn de drijvende kracht bij het aanpakken van de schaarste op de woningmarkt en zijn essentieel voor stedelijke herstructurering.

IVBN roept de politici in de Tweede Kamer daarom op tot in ieder geval uitstel van deze maatregel, zodat er ruimte komt voor een meer gedegen dialoog over de onbedoelde negatieve impact voor onze huurders en  woningzoekenden. Naast de gevolgen voor de nieuwbouw moet voorkomen worden dat beleggers nu eerder zullen uitponden en dat daarmee meer woningen verloren dreigen te gaan ten behoeve van het betaalbare huursegment.

Bron: Vastgoedmarkt