BPD bij jaarcijfers: ‘Transformatie en verdichtingsmogelijkheden woningbouw uitgeput’

BPD bij jaarcijfers: ‘Transformatie en verdichtingsmogelijkheden woningbouw uitgeput’

Hoewel ontwikkelaar BPD een mooi jaar achter de rug heeft met een record aantal verkochte woningen (11.500) en een forse stijging van de winst, maakt het zich ernstig zorgen over het tekort aan nieuwe woningbouwlocaties in ons land.

5 maart 2018

Het totaal aantal verkochte woningen sinds de oprichting van BPD in 1946 – toen nog Bouwkas Drenthe geheten, in de jaren vijftig omgedoopt tot Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (tot 2005) – op ruim 340.000 en wonen er inmiddels meer dan 1 miljoen mensen in een huis dat door BPD of door zijn rechtsvoorgangers ontwikkeld is. De totale omzet over 2017 bedroeg € 1,7 miljard en de winst steeg tot € 151 miljoen (2016: € 106 miljoen).

Reactie CEO Walter de Boer, CEO van BPD: “Ik ben blij met deze mooie resultaten die we met ruim 900 collega’s in drie landen hebben weten te bereiken. Onze groeistrategie zetten we ook dit jaar onverminderd voort. We hebben het tij mee: een aanhoudend lage rente, groeiend consumentenvertrouwen en een aantrekkende woningmarkt. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder grotere druk dan ooit. Sterker nog; er worden nauwelijks goedkope woningen aan de Nederlandse voorraad toegevoegd.”

De Boer: “In onze kernlanden Nederland en Duitsland en Frankrijk, hebben we te maken met een forse woningvraag die beantwoord moet worden. In Duitsland, door het gebrek aan goedgeschoolde vakmensen, de afwezige bouwcapaciteit én de forse woningvraag, is er sprake van een zorgelijke situatie. In Nederland blijft er natuurlijk altijd een sterke druk op alle grote en middelgrote gemeenten in de Randstad, maar de transformatie- en verdichtingsmogelijkheden daar zijn helaas onvoldoende om de zeer omvangrijke vraag naar woningen te kunnen vervullen.

We spreken anno 2018 over een opgave van één miljoen woningen te realiseren in de komende 15 jaar. Dit moet gebeuren in veel complexere omstandigheden (met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit, energietransitie) dan tijdens de jaren van Vinex en geeft dus aan hoe uitdagend deze opgave is voor iedereen. Onze visie blijft onverminderd dat er zowel binnen als buiten de stad moet worden gebouwd, met een sterke aandacht voor inclusiviteit.

Wonen moet vooral betaalbaar blijven voor mensen én er moet met zorg worden gekeken naar de plekken waar deze woningen gebouwd worden. Het blijft van essentieel belang om hierover met elkaar zorgvuldig in gesprek te gaan op landelijk, regionaal en lokaal niveau en om adequaat en versneld de bouwproductie te verhogen.”

Lees ook ons recente artikel over de verhuizing van BPD naar het Burgerweeshuis in Amsterdam. Grote foto betreft impressie van het interieur (foto afkomstig van Lensvelt.nl).

Rogier Hentenaar

VASTGOED JOURNAAL